«Utendørs III» på Geitmyra matkultursenter for barn, nedmontering

Nedmontering av Utendørs III på Geitemyra matkultursenter 16. september.