Stein og åker

Nytt prosjekt underveis. Prosjektet er planlagt vist fra høsten 2022 og fram til sommeren 2023 ved kirkeruinene i Maridalen.
Materialer: Nylontau og ull.