«Stein og åker» i prosess

Tekstilinnstalasjon «Stein og åker» i Maridalen ved Margaretakirken / kirkeruinene er i prosess.

Det er et prosjekt som forholder seg aktivt til landskapet omkring – og til en vernet, sårbar arkitektur/kirkeruinene.

Visningsperiode er planlagt fra mai og ut august 2023.