Skisser til nytt prosjekt

Jeg jobber for tiden med skisser til et nytt prosjekt.

Nye skisser.