Prosjekt «Blåtøy og teglstein» – nye bilder

Prosjekt «Blåtøy og teglstein» vises på Hønse-Lovisas hus, Arbeidermuseet – fra 11. september til 31. oktober. På Hjula væverier laget de både arbeidstøy, gardin, sengetøy m.m. i materialene bomull og ull. Materialvalg i tekstilpanelene er maritimt tau (nylon) og ull, valgt for å tåle å stå ute i vær og vind over tid.

Foto: B.S.

Se Perspektiv-notis fra Klassekampen 7. oktober >>