Utendørs i nye omgivelser – teglstein og blåtøy – Akerselva og Hønse -Lovisas hus /Oslo Museum – nytt prosjekt på gang

Teglstein og blåtøy, nytt prosjekt underveis – utendørs i nye omgivelser Hønse -lovisas hus.  Akerselva… historiske Hjula veveri og Graa veveri – Arbeidermuseet / Oslo Museum…