Glimt fra Trafo kunstnerhus

Arbeidsbord oktober – snart på vei til Leveld.