Utendørs i nye omgivelser – «Blåtøy og teglstein» – Akerselva og Hønse -Lovisas hus, Arbeidermuseet …

«Blåtøy og teglstein» nytt prosjekt underveis – utendørs i nye omgivelser Hønse -lovisas hus.  Akerselva… historiske Hjula veveri og Graah veveri – Arbeidermuseet …