Prosjekt «Blåtøy og teglstein» nærmer seg nå visning

Prosjekt «Blåtøy og teglstein» nærmer seg nå visning på Hønse-Lovisas hus, Arbeidermuseet – fra 11. september til 31. oktober. .På Hjula væverier laget de både arbeidstøy, gardin, sengetøy m.m. i materialene bomull og ull.Materialvalg i tekstilpanelene er maritimt tau ( nylon ) og ull, valgt for å tåle å stå ute i vær og vind over tid.

Alle bilder av vevstrukturer og fra atelieret er tatt av fotograf Anders Bergersen

Foto av Hønse-Lovisas hus, fra fossen ved Beierbrua og området omkring Hjula væverier B.S