SISTE NYTT

Tekstilinstallasjon "Stein og åker" i Maridalen ved Margaretakirken / kirkeruinene er montert og klar for visning. Dette er et prosjekt som forholder seg aktivt til landskapet omkring - og til en vernet, sårbar arkitektur/kirkeruinene. Visningsperiode er planlagt fra mai og ut august 2023....

Utendørs «Tau og tråd» vist fra 7. mai til 16. august 2022.  I et grønt landskap, eldre bebyggelse og galleri og med utsikt til vakre Mjøsa, rett ved.  Fotograf: Arild Berg ...

Tekstilinnstalasjon "Stein og åker" i Maridalen ved Margaretakirken / kirkeruinene er i prosess. Det er et prosjekt som forholder seg aktivt til landskapet omkring - og til en vernet, sårbar arkitektur/kirkeruinene. Visningsperiode er planlagt fra mai og ut august 2023. ...

Et samarbeidsprosjekt : «Fletter i stort og smått» - utendørs på lensmannsboligen, Vesterålen, Bø museum og naustet nede ved festplassen....

Til utendørsutstilling på Galleri Fjordheim, jobber jeg blant annet med tau og eldre tretrådsneller med silketråd i ulike glade farger....

Konservator Tone Rasch ved Teknisk Museum har latt meg få tilgang til Hjula Væveris fargeprøvebok som hun ga kyndig innføring av innholdet til....