Utendørs III på Tveten gård

2017
Utendørs III på Rulleboden
– Tveten gård, Oslo
foto: B.S.

Utendørs III har foretatt en historisk reise fra Arkitekt- og designhøyskolen, via Palmehuset i Botanisk hage, til Hallingdal museum, Dagali, og i desember 2017 til Tveten gård.

 

Utendørs III har under sin reise blitt utsatt for vær og vind over lengre tid, slik at farger og materiale har blitt preget.

 

Rulleboden er oppført i tømmer med utvendig tjærebeiset panel.
Bygningen har vært brukt til rom for klesruller og et verkstedsrom for gårdeier. Under rulleboden finnes det rester av et mindre hus som er skriftlig nevnt så tidlig som i 1783.

Munkene på Hovedøya eide Tveten gård på 1400-tallet.

Tuntreet, en hestekastanje er plantet sentralt på innertunet, Rundt treet ser vi tydelige merker etter den veien som ble brukt til å snu hest og vogn når gjestene kom til gårds. Treet anslås til å være mellom 300 og 350 år gammelt.

 

Les Nina Berres tekst om arbeidet (pdf, åpnes i nytt vindu) >>

Category
arbeider