Fletter i stort og smått

2022

(også vist i 2023)

 

Tidligere lensmannskontor:
«Glimt av rosa», h 250 x b 100 cm
«Frodig fortettet»,  h 210 x b 94 cm

Naustet:
«Striper i spill», h 200 x b 140 cm

 

Eier: Bø museum / Museum Nord

 

Foto: Christoph Bouvier, Julie Sæther / Bø Museum og Brynhild Slaatto

«Fletter i stort og smått» utendørs på Bø Museum, Vesterålen, er en fargerik hyllest til Regine Normann (1867–1939) som var den første kvinnelige forfatteren fra Nord-Norge.

 

Ideen til prosjektet vokste fram i etterkant av det første residensoppholdet jeg hadde i Vesterålen, sommeren 2021. Mitt mål var et samarbeidsprosjekt der det lokale bidraget og den kunstneriske ideen skulle føre fram til en felles installasjon.

 

Jeg har benyttet materialer som har lokal tilknytning, som maritimt tau, hestehår og ull. Dette er dessuten materialer som tåler påkjenning fra vær og vind.

 

I løpet av mitt første opphold ble jeg kjent med Bø Kystlag, og det ble naturlig for meg å samarbeide med nettopp dem om det aktuelle prosjektet, som de beriket med sin kunnskap om kystkultur og eldre håndverksteknikker som tau, takling, fletting m.m. Språkkaféen i Bø ble også innlemmet i prosjektet.

 

Flettene i installasjonen er laget av medlemmer i Bø Kystlag og deltagere på Språkkafé, Vesterålen. Takk for alle gode bidrag!

 

Fargete 3-, 5-, 6- og 7-flettete fletter og tekstilpaneler er vevet i atelieret på Trafo Kunstnerhus, Oslo.

 

Dyktige lokale krefter og samarbeidspartnere er Berit Vareide, husflidshåndverker, og Torgeir Thorsen, snekker, sistnevnte er leder av Kystlaget og står for monteringen på Bø Museum. Gøril Karlsen bidro som inspirator for flettesamling på Språkkafé, drevet i regi av LHL.

 

Verkene er spesielt tilegnet naustet og tidligere lensmannskontor på Bø Museum og vil vises der sommer og høst 2022.

 

Prosjektet er støttet med midler fra AiR Vesterålen / Artist in Residence-program.

Category
arbeider