Utsmykning i Orelund kapell

2000
h: 470 cm, b: 130 cm
sisal, ull og nylon
innkjøpt av Sandefjord kommune
foto: Tom Riis

Utsmykningen består av to lag, som henger med 5 cm mellomrom, der den ene danner en flate av fritthengende tråder foran en vevet flate.
Bjørkestammer var utgangspunktet for arbeidet der tema var lys og stofflighet. Bjørkenes høyde og fargene i den lyse barken er trekk jeg var opptatt av.
Det var et naturlig valg å holde tekstilene i lyse fargetoner. Dette var også et uttalt ønske fra utsmykningskomiteen.
Category
arbeider