OM ARBEIDET

Jeg har gjennom flere år arbeidet med installasjoner utendørs knyttet opp mot vernete bygg, museer og eldre bygninger. Mitt siste ble vist i hjertet av tekstilhistorien, langs Akerselva: «Blåtøy og teglstein» på Hønse-Lovisas hus/Arbeidermuseet.

 

Jeg vever tekstillengder og flater av grovt garn / taumateriale. Jeg farger og tvinner tråden og tauet før jeg vever for å oppnå ønsket fargenyanse og rett tykkelse på tråden.

I veven eksperimenterer jeg med ulike tekniske bindinger og mønster som kan gi assosiasjon til stedet / bygningen og historien, der jeg vil vise prosjektet.

 

«Stein og åker» er mitt nye prosjekt underveis, som skal vises i nærheten av kirkeruinene i Maridalen, fra høsten 2022 til og med sommeren 2023. Tittelen er direkte knyttet opp mot landskapet rundt og byggematerialet i ruinene.

 

Jeg liker å følge endringer som skjer med materiale og farge når tekstilinstallasjonene henger ute over tid. Fargene kan falme i sollyset og tekstilen krympe når materialet blir utsatt for vær og vind. Dette er en type herdingsprosess, som for meg kan være med på å gi tekstilen en ny dimensjon.

Jeg ser for meg at «Stein og åker» kan vise hvordan arkitektur og tekstilkunst kan spille på lag – og at fortid og nåtid mulig kan framheve hverandre.

Kirkeruinen i Maridalen. Alle fotos: B.S.