«Vaffel» er et innendørs-/utendørsprosjekt i utvikling, og er planlagt ferdigstilt i 2025....

Tekstilinstallasjon "Stein og åker" i Maridalen ved Margaretakirken / kirkeruinene er montert og klar for visning. Dette er et prosjekt som forholder seg aktivt til landskapet omkring - og til en vernet, sårbar arkitektur/kirkeruinene. Visningsperiode er planlagt fra mai og ut august 2023....

Tekstilinnstalasjon "Stein og åker" i Maridalen ved Margaretakirken / kirkeruinene er i prosess. Det er et prosjekt som forholder seg aktivt til landskapet omkring - og til en vernet, sårbar arkitektur/kirkeruinene. Visningsperiode er planlagt fra mai og ut august 2023. ...

Til utendørsutstilling på Galleri Fjordheim, jobber jeg blant annet med tau og eldre tretrådsneller med silketråd i ulike glade farger....