Tekstilinstallasjon "Stein og åker" i Maridalen ved Margaretakirken / kirkeruinene er montert og klar for visning. Dette er et prosjekt som forholder seg aktivt til landskapet omkring - og til en vernet, sårbar arkitektur/kirkeruinene. Visningsperiode er planlagt fra mai og ut august 2023....

Tekstilinnstalasjon "Stein og åker" i Maridalen ved Margaretakirken / kirkeruinene er i prosess. Det er et prosjekt som forholder seg aktivt til landskapet omkring - og til en vernet, sårbar arkitektur/kirkeruinene. Visningsperiode er planlagt fra mai og ut august 2023. ...

Til utendørsutstilling på Galleri Fjordheim, jobber jeg blant annet med tau og eldre tretrådsneller med silketråd i ulike glade farger....

Konservator Tone Rasch ved Teknisk Museum har latt meg få tilgang til Hjula Væveris fargeprøvebok som hun ga kyndig innføring av innholdet til....

«Fletter i stort og smått» er et utendørsprosjekt i prosess som vil bli vist sommer–høst 2022, og dermed også under Reginedagan, siste ukeni juli....