Hjula arkivet og prøvebøker fra flere ulike tekstilfabrikker i Norge, tilhører Teknisk museum, et skikkelig funn av ulike prøver på stoffer som ble laget på de foskjellige fabrikkene- arbeidsklær, gardiner og sengetøy mm. Enkelte av prøvene som jeg her viser bilder av er derfor fra ulike...

"Blåtøy og teglstein" nytt prosjekt underveis - utendørs i nye omgivelser Hønse -lovisas hus / Arbeidermuseet ( OM) Bilder fra Hjula veveri, Beierbrua med utsikt til fossen, teglstein fra området, tekstilpanel underveis og stoffprøver fra Hjula veveri, detaljer fra Teknisk museums arkiv. ...