Utendørs III på Rulleboden
- Tveten gård, Oslo

Les om prosjektet >>

Foto: B.S.