For meg er det viktig med sanselig nærkontakt med forskjellige type materialer som blant annet grovt garn med god tvinn og tynn, finstilt broderitråd, nylon tau, papir og treverk. 

Materialer som garn, tau og papir er sentrale i min produksjon. Jeg liker den sanselige tilnærmingen til materialet. Det kan handle om tråd med ekstra mye tvinn. Et tau som har en blank overflate og en tynn broderitråd, som både er glansfull og myk. 

Arbeidet mitt er påvirket av arkitektur og byggekunst - historisk og moderne - nordisk og internasjonal, trær og bladverk, farger som skifter med årstidene.

De siste årene har jeg dessuten benyttet papir som et kunstnerisk redskap og materiale. Det kan både være appelsinpapir med figurative mønstre, farget dekorpapir og japansk rispapir, blant flere. Jeg legger lag på lag og bygger papircollagene opp som en vev - en konstruksjon fra grunnen av med horisontale og vertikale kryssende linjer.

Materialkvalitet og karakter velges med omhu - og de er stedsavhengige. Endringsprosesser som skjer med garn-/taumateriale utendørs i vær og vind, opptar meg. Trådene kan for eksempel krympe og farger på garnet blekne. I flere omganger har jeg latt tekstilene mine henge ute for å erfare hva som skjer. (Prosjektene: Utendørs I, II og III - og Utendørs III på låveveggen, Dagali, Hallingdal museum, viser dette.)