Rosa Dronning
2002
Orelund kapell, Sandefjord
h: 1,25 m b: 0,50 m
sisal, ull og nylon
innkjøp: Sandefjord
Kommune
foto: Tom Riis