Landskap
1998
h: 2,60 m b: 0,80 m
ull og sisal i to lag
innkjøpt av
Eksport Finans, Oslo
foto: Thomas Widerberg